Skup banknotów

Interesuje nas skup wszystkich banknotów pod warunkiem, że są one w dobrych stanach zachowania, tzn bez złamań, naddarć, dużych zagięć itp. W szczególności interesuje nas:

 • skup biletów Dyrekcji Biletów Skarbowych
 • skup biletów kasowych Księstwa Warszawskiego
 • skup biletów kasowych Królestwa Polskiego
 • skup banknotów Banku Polskiego z lat 1830–1831
 • skup banknotów Banku Polskiego z lat od 1841 do 1866
 • skup banknotów Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej lata 1916 do 1917 oraz 1919-1923
 • skup przekazów Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej
 • skup banknotów Banku Polskiego z okresu 1919–1936
 • skup biletów zdawkowych oraz biletów państwowych Ministerstwa Skarbu
 • skup banknotów Banku Polskiego na emigracji
 • skup banknotów Generalnego Gubernatorstwa z naddrukiem
 • skup banknotów Banku Emisyjnego w Polsce
 • skup banknotów testowych Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych
 • skup banknoty Narodowego Banku Polskiego z lata:
  • 1944–1947
  • 1948–1993
  • banknotów po roku 1994 w tym w szczególności banknotów kolekcjonerskich

Dodaj komentarz